Türkiye’de Çalışan Kamu İşçilerinin Yaşadıkları Sorunlar

Kamu yönetiminin profesyonel olarak karşılanmaması durumları, ekonomi bağlantılı verimsizliklerle sonuçlanmaktadır. Kamu işçilerinin yönetiminde karışıklık görüldüğü takdirde bu durum büyük yıkımlara sebep olabilir. Özellikle adaletsizlik, sistem yetersizliği gibi konular işçilerin hakları doğrultusunda en önemli negatif etkenler arasındadır. Kamu prosedüründe tam bir işleyiş yakalanabilmesi için, kamu işçilerine hakları olan imkanları sağlayarak, ilgili işlerin devamlılığı adaletli bir düzende sağlanmalıdır. Türkiye’de çalışan kamu işçilerinin yaşadıkları sorunlar genel olarak dört maddede özetlenebilmektedir:

  • Verimsizlik: Kamu işçilerin sergiledikleri iş gücüne göre ücretlendirilme yapılmaması, mükafatlandırılma yetersizliği, sergilenen yeteneklere gereken karşılığın verilmemesi, sağlanan hizmetin daha yeterli karşılanabilmesi adına verilen eğitimlerin yetersiz kalışı ve bu eğitimlerin sürekli olarak devam etmemesi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.
  • Yeterlilik ilkesinin çökmesi: Kamu alanlarında işe alımlarda veya işyeri içerisinde personel yükselmelerinde yeterliliğin etkisiz kalması. Hizmette yükselebilmek için sergilenen yetenek ve yaratıcılığın etkisiz kalarak, başka durumların öne çıkması.
  • Sınıflandırılma ve makam karışıklığı (statü): Gerçekleştirilen hizmette sergilenen yeteneğe bakılmaksızın nepotizm gerekçeleri ile gerçekleştirilen statü ayrımları.
  • Yolsuzluk: Adalet durumlarının noksanlığı yolsuzluk gibi durumları tetikleyen unsurlardır.

Ülkemizde kamu işçilerinin belirlenen sorunları yaşamaması adına alınması gereken belli başlı durumlar vardır. Kamu işçilerinin haklarını öğrenebilmek ve yönetebilmek için Provimes.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Taşeron Yönetiminde İşçilere Karşı Adil Olmak

İnsan kaynakları yönetiminde işçilere karşı adil bir tutum sergilenerek, iş esnasında sergilenen performansın gözetimiyle birlikte işçinin yeteneklerini kullanması ve kendini geliştirmesine öncelikle imkân sağlanmalıdır. Performans unsurunda en etkili durum elbette ücretlendirme olarak yer alır, taşeron yönetimi adil bir ücretlendirmeyle eşit şartların sağlanması ile gerçekleşmelidir. Oldukça karmaşık görülen bu sistematik yapı, belirlenen unsurların karşılandığında sorunsuz ilerleyecektir.

Taşeron Yönetiminde İş Güvenliği

Taşeron yönetim sistemi aşamalarında öncelikle önem arz eden durum işçiye ilgili sözleşmelerin yaptırımıyla birlikte güvenliğinin sağlanmasıdır. İşçinin aktif performans sergileyebilmesi için verdiği işin karşılığını alabileceği sözü sağlanmalıdır. Sözleşmeler en küçük ayrıntıya kadar doldurulmalı ve eksik alan bırakılmamalıdır. İş takibi sık sık yapılmalı ve belirlenen en küçük problemler anında giderilmelidir. Sergilenen işlerin gidişatına dair raporlar hazırlanmalı ve toplantılar düzenlenerek problemlere yönelik yeni yollar sunulmalıdır.

Taşeron yönetim prosedürü ilerleyişinde gerçekleştirilen iş aşamalarında olumlu sonuçlar elde etmek için iş takibinin sürekliliği en önemli gereksinimdir. Gerçekleştirilen iş durumlarında meydana gelen en küçük sorun, ileride büyük maddi kayıpları meydana getirebilmektedir. Şirket adına oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu durumun önüne geçebilmek için işçiler ile düzenli iletişim sağlanmalı, ilgili işin sürekli analizleri yapılarak raporlanmalı ve değiştirilmesi gereken ya da yanlış ilerleyen bulgular sonucunda güncel toplantılar düzenlenerek sorununun önüne geçilmelidir.

Provimes.com’da taşeron işçiler ve taşeron yönetim sistemlerinin en açık sergilendiği yaptırımları izleyebilir ve bu şekilde kamu işçilerinin yaşadıkları sorunların önüne geçebilirsiniz.

Kontrol Ediliyor

Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

Sivilce ve Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

Sivilce ve Sivilce İzleri Nasıl Geçer? Sivilce adı verilen istenmeyen cilt sorunları genel olarak kıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir